ก้าวต่อไปของเรา จะทำให้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น

Neolube เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก ด้วยความร่วมมือจาก สวทช. เพื่อคิดค้นวิจัย

ออกแบบ นวัตกรรมน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้เทคโนโลยี
Nanotech จัดเรียงโมเลกุลของน้ำมันหล่อลื่นและ

Biotech ค้นคว้าวิจัยแบคทีเรียที่ดี เป็นประโยชน์ต่อผลิตภัณฑ์ บริการและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คุณภาพน้ำมันหล่อลื่น มาตราฐานระดับโลกผ่าน

การรับรองสูตรโดยกระทรวงพลังงาน การบริการหลังการขายจากทีมวิศวกรน้ำมันหล่อลื่น เพื่อยืด

อายุการใช้งานน้ำมันหล่อลื่น เครื่องจักรและ Tool

ลดต้นทุน เพิ่มกำไร ควบคู่ความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าด้วยจำนวนศูนย์กระจายสินค้าหลายแห่ง

ที่มีระบบบาร์โค้ดและซอฟต์แวร์บริหารคลังสินค้า

ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปีที่ Neolube ได้รับการยอมรับจากโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำมากกว่า 800

แห่งทั่วประเทศไทย ด้วยคุณภาพของน้ำมันหล่อลื่น

การบริการหลังการขายและราคายุติธรรม จึงทำให้

Neolube ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบ

แทนลูกค้าทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจให้ Neolube ดูแลน้ำมันหล่อลื่น มาอย่างยาวนาน....

เรามีความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้า การบริการ และการส่งมอบ ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้กับลูกค้า

PLANNING

STRATEGY

RESULTS

Neolube Logo

LUBRICANT ADVISOR

Speed

ความเร็วในการทำงาน คิดเร็ว ทำเร็ว ส่งมอบ

เร็ว ประสบความสำเร็จเร็ว

Change

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ริเริ่มสร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ มีทัศนะคติบวก

Challenge

ไม่มีสิ่งใดที่ทำไม่ได้ อย่ากลัวว่าจะทำไม่ได้ แต่ให้กลัวว่าจะไม่ได้ทำมากกว่า

CORE VALUE

 
 
 

OUR VISION

IDENTITY

เราจะเป็นผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่ายน้ำมัน 
หล่อลื่นเครื่องจักรอุตสาหกรรม น้ำมันยานยนต์

อันดับ 1 ทั้งในและต่างประเทศ