top of page
น้ำมันหล่อลื่นทั่วไป
น้ำมัน EDM
น้ำมัน EDM
(EDM Oil)
  • ASTM D93
    (Flash Point Test)

1.5

2.2

75 °C

122 °C

Sparkfluid 101

Sparkfluid 102

น้ำมัน EDM

เหมาะสำหรับใช้ในเครื่องสปาร์ค งานแม่พิมพ์โลหะ ถูกออกแบบเป็นพิเศษกลิ่นอ่อน มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

Viscosity

40 °C

Standardization

Description

Flash

Point

Product

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
bottom of page