Neolube Logo

LUBRICANT ADVISOR

น้ำมันหล่อลื่น
สำหรับยานยนต์
(Automotive Lubricants)
 

น้ำมันเครื่องรถยนต์

เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล

รถบรรทุก 6 ล้อ, 10 ล้อ, 18 ล้อ และรถบัส

ได้รับหนังสือรับรอง
มาตรฐานน้ำมันยานยนต์จากกระทรวงพลังงาน
โดย ท่านขจรชัย ผดุงศุภไลย
(รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานแห่งประเทศไทย)
มีอายุการใช้งานสูงสุดถึง 30,000 กิโลเมตร/ 6 เดือน

Paraffinic

Neomac

 • API CF4/SG

15W40

20W50

 • API CI4/SG

15W40

20W50

น้ำมันเครื่องรถยนต์ NGV

เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

เป็นเชื้อเพลิง รถบรรทุก 6 ล้อ, 10 ล้อ, 18 ล้อ

และรถบัส ได้รับหนังสือรับรอง
มาตรฐานน้ำมันยานยนต์จากกระทรวงพลังงาน
โดย ท่านขจรชัย ผดุงศุภไลย
(รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานแห่งประเทศไทย)
มีอายุการใช้งานสูงสุดถึง 40,000 กิโลเมตร/ 6 เดือน

Fully

Synthetic

15W40

20W50

Astrogassa  Plus

 • CUMMINS B&C Series engines

 • Detroit Diesel Series 50
  Series 60

SAE

Standardization

Product

Description

Technology

Neomac Plus

40

 • API CD, CC, CF

Neopress

 • GL1, GL4, GL5

90

น้ำมันเกียร์ธรรมดา

เหมาะสำหรับรถบรรทุก 6 ล้อ, 10 ล้อ,

18 ล้อ และรถบัส
มีอายุการใช้งานสูงสุดถึง 40,000 กิโลเมตร/ 6 เดือน

80W90

 • GL5

น้ำมันเกียร์เฟืองท้าย

เหมาะสำหรับรถบรรทุก 6 ล้อ, 10 ล้อ,

18 ล้อ และรถบัส
มีอายุการใช้งานสูงสุดถึง 40,000 กิโลเมตร/ 6 เดือน

140

 • GL1, GL4, GL5

85W140

 • GL5

Paraffinic

Paraffinic

 

OTHER

น้ำมันตัดกลึง,น้ำมันตัดกลึงชนิดผสมน้ำ,coolant,soluble cutting oil,น้ำมันหล่อเย็น,น้ำมันหล่อเย็นสังเคราะห์,Metalworking Fluid,น้ำหล่อเย็น,Cutting Fluid,lubricant,neolube,น้ำมันหล่อลื่น

เป็นน้ำมันหล่อเย็น มีคุณสมบัติหล่อลื่น

ระบายความร้อนได้ดีเยี่ยม มีเทคโนโลยี

BIOSTABLE ที่เหนือชั้น เพิ่ม TOOL LIFE สูงขึ้น เหมาะกับงานตัดกลึงที่ความเร็วรอบสูง ใช้สำหรับตัดกลึง

น้ำมันตัดกลึง,น้ำมันตัดกลึงชนิดน้ำมันล้วน,neat cutting oil,lubricant,neolube,น้ำมันหล่อลื่น

เป็นน้ำมันหล่อลื่น มีคุณสมบัติรับแรงกดอัดได้สูงเป็นพิเศษ ปราศจากการฟุ้งกระ

จายของน้ำมัน โดยเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิด

การลุกไหม้ มีสาร ANTI-OXIDATION ยืดอายุการใช้งานของน้ำมัน ได้สูงสุดถึง 2 ปีขึ้นไป ใช้สำหรับตัดกลึง 

น้ำมันไฮดรอลิค,น้ำมันหล่อลื่นรางแท่น,น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม,น้ำมันเครื่องปั๊มลม,น้ำมันedm,hydraulic,slideway,gear oil,lubricant,neolube,น้ำมันหล่อลื่น
สนิม,น้ำมันป้องกันสนิม,น้ำมันกันสนิม,rust preventive,neolube,rust

มีคุณสมบัติไล่น้ำได้ดีเยี่ยม ช่วยให้ชิ้นงานสะอาดมีคุณภาพสูงกว่า ให้จุดวาปไฟสูง

HI-FLASH POINT จึงมีความปลอดภัยในการใช้งาน ถูกออกแบบเป็นพิเศษ มีกลิ่น

อ่อน พร้อมเทคโนโลยี ANTI-HYDRATE FERRIC OXIDE ป้องกันสนิมอันเกิดจาก

น้ำ ไอเกลือและออกซิเจน เหมาะสำหรับการจัดเก็บชิ้นงานตั้งแต่ระยะสั้นไปถึงระยะยาว

น้ำมันเครื่อง,น้ำมันเครื่องสังเคราะห์,รถบรรทุก,6ล้อ,10ล้อ,รถเทรลเลอร์,lubricant,neolube,น้ำมันหล่อลื่น,gear oil,น้ำมันเกียร์,truck,bus,motor oil,engine oil,car

น้ำมันเครื่องยนต์ น้ำมันเกียร์ธรรมดาและเกียร์เฟืองท้าย สำหรับใช้ในงานหนักที่มีสมรรถนะสูง ให้เครื่องยนต์มีอายุยาว

นาน ช่วยยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน-เครื่อง ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสูงพร้อมลดไอเสีย เหมาะสำหรับเครื่องยนต์สมัยใหม่ที่ใช้งานหนัก ให้สมรรถนะที่ยอดเยี่ยมสำหรับเครื่องยนต์รุ่นใหม่ ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าสุดในศตวรรษนี้

Untitled-2-01.png

ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ใช้แรงดันจากน้ำ ลดแรง-งาน ลดขั้นตอนในการทำงานผสมได้เที่ยงตรงแม่นยำ ช่วยลดต้นทุน เพิ่มกำไร ค่าบำรุงรักษาต่ำ ใช้วัสดุขั้นสูงในการผลิต อายุการใช้งานยาวนาน

เครื่องวัดความเข้มข้นของน้ำมันตัดกลึงชนิดผสมน้ำ