น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม
(Industrial Gear Oil)

น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม

เหมาะสำหรับใช้ในระบบเกียร์ปิดถูกออกแบบเป็นพิเศษโดยเพิ่มสารรับแรงกดอัดสูง(Extreme Pressure) มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

Performance EP68

Performance EP100

Performance EP150

Performance EP220

Performance EP320

68

220

150

100

320

Description

Product

Viscosity

40 °C

Standardization

  • U.S. Steel 224

  • AGMA 250.04