Neolube Logo

LUBRICANT ADVISOR

น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม
(Industrial Gear Oil)

น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม

เหมาะสำหรับใช้ในระบบเกียร์ปิดถูกออกแบบเป็นพิเศษโดยเพิ่มสารรับแรงกดอัดสูง(Extreme Pressure) มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

Performance EP68

Performance EP100

Performance EP150

Performance EP220

Performance EP320

68

220

150

100

320

Description

Product

Viscosity

40 °C

Standardization

  • U.S. Steel 224

  • AGMA 250.04

 
 

OTHER

น้ำมันตัดกลึง,น้ำมันตัดกลึงชนิดผสมน้ำ,coolant,soluble cutting oil,น้ำมันหล่อเย็น,น้ำมันหล่อเย็นสังเคราะห์,Metalworking Fluid,น้ำหล่อเย็น,Cutting Fluid,lubricant,neolube,น้ำมันหล่อลื่น

เป็นน้ำมันหล่อเย็น มีคุณสมบัติหล่อลื่น

ระบายความร้อนได้ดีเยี่ยม มีเทคโนโลยี

BIOSTABLE ที่เหนือชั้น เพิ่ม TOOL LIFE สูงขึ้น เหมาะกับงานตัดกลึงที่ความเร็วรอบสูง ใช้สำหรับตัดกลึง

น้ำมันตัดกลึง,น้ำมันตัดกลึงชนิดน้ำมันล้วน,neat cutting oil,lubricant,neolube,น้ำมันหล่อลื่น

เป็นน้ำมันหล่อลื่น มีคุณสมบัติรับแรงกดอัดได้สูงเป็นพิเศษ ปราศจากการฟุ้งกระ

จายของน้ำมัน โดยเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิด

การลุกไหม้ มีสาร ANTI-OXIDATION ยืดอายุการใช้งานของน้ำมัน ได้สูงสุดถึง 2 ปีขึ้นไป ใช้สำหรับตัดกลึง 

น้ำมันไฮดรอลิค,น้ำมันหล่อลื่นรางแท่น,น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม,น้ำมันเครื่องปั๊มลม,น้ำมันedm,hydraulic,slideway,gear oil,lubricant,neolube,น้ำมันหล่อลื่น
สนิม,น้ำมันป้องกันสนิม,น้ำมันกันสนิม,rust preventive,neolube,rust

มีคุณสมบัติไล่น้ำได้ดีเยี่ยม ช่วยให้ชิ้นงานสะอาดมีคุณภาพสูงกว่า ให้จุดวาปไฟสูง

HI-FLASH POINT จึงมีความปลอดภัยในการใช้งาน ถูกออกแบบเป็นพิเศษ มีกลิ่น

อ่อน พร้อมเทคโนโลยี ANTI-HYDRATE FERRIC OXIDE ป้องกันสนิมอันเกิดจาก

น้ำ ไอเกลือและออกซิเจน เหมาะสำหรับการจัดเก็บชิ้นงานตั้งแต่ระยะสั้นไปถึงระยะยาว

น้ำมันเครื่อง,น้ำมันเครื่องสังเคราะห์,รถบรรทุก,6ล้อ,10ล้อ,รถเทรลเลอร์,lubricant,neolube,น้ำมันหล่อลื่น,gear oil,น้ำมันเกียร์,truck,bus,motor oil,engine oil,car

น้ำมันเครื่องยนต์ น้ำมันเกียร์ธรรมดาและเกียร์เฟืองท้าย สำหรับใช้ในงานหนักที่มีสมรรถนะสูง ให้เครื่องยนต์มีอายุยาว

นาน ช่วยยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน-เครื่อง ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสูงพร้อมลดไอเสีย เหมาะสำหรับเครื่องยนต์สมัยใหม่ที่ใช้งานหนัก ให้สมรรถนะที่ยอดเยี่ยมสำหรับเครื่องยนต์รุ่นใหม่ ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าสุดในศตวรรษนี้

Untitled-2-01.png

ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ใช้แรงดันจากน้ำ ลดแรง-งาน ลดขั้นตอนในการทำงานผสมได้เที่ยงตรงแม่นยำ ช่วยลดต้นทุน เพิ่มกำไร ค่าบำรุงรักษาต่ำ ใช้วัสดุขั้นสูงในการผลิต อายุการใช้งานยาวนาน

เครื่องวัดความเข้มข้นของน้ำมันตัดกลึงชนิดผสมน้ำ